Velkommen
til
Stjørdal Blandakors
hjemmeside


Innhold

 

 

 


 

Om koret
 

Koret har fremdeles et samarbeidsprosjekt med Varnes Vokal og øver i Aulaen, Halsen Ungdomsskole hver tirsdag fra kl. 1830 til 2100.

Styret:

Liv Bjøru Prestmo 
Berit Vårvik-Kvemo
Torhild Kløften Bergh
Ole Birger Kvemo
Berit Strugstad
Ole Jørgen Haugan
Nenita OtivarTilbake

Leder
Nestleder
Sekretær 
Kasserer
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
 

926 06 532
917 17 662
930 16 877
951 25 068
909 77 645
411 01 675
920 16 477

 

 


 

Korets dirigent

Astrid Vikaune er vår dyktige og
inspirerende dirigent.

 


KOM OG SYNG I KOR! Ta deg tid til det gode korliv!
Korsang er sunt!

Nye sangere ønskes velkommen!

Koret har et hyggelige miljø og et variert repertoar!
Gratis for deg under 20 år!
Halv medlemskontingent for deg mellom 20 og 26 år!
Ingen medlemskontingent det første halve året!
Ordinær medlemskontingent kr 2000,-  

Vil du vite mer? Ta gjerne kontakt med:

Liv:              926 06 532
Torh
ild:       930 16 877

Vi øver fra kl. 1830 til 2100 i Aulaen,
Halsen Ungdomsskole


VELKOMMEN TIL STJØRDAL BLANDAKOR!
 
Tilbake

 

 


 

Vi satser på et variert repertoar med det beste fra kirke- og folkemusikk til vise/pop/rock.
Vi forsøker hele tiden å utvikle oss sangmessig.


Titler vi kan øve på nå:

My blue heaven
Morning has broken
Love me tender

 


Tilbake


Kontakt

Liv Bjøru Prestmo        liv@stjordalblandakor.no           926 06 532

Tilbake


Program og planer  

 

Tilbake


 

Linker


Norges Korforbund

 

Tilbake


Tur og fest 

Skjærgårdstreff  i Bjugn 2011 Bilder  
Bilder 2010 Bilder  
Frøya 2009 Bilder Omtale
Lysøysund 2008 Bilder  
Østersund 2007 Bilder  

 

Tilbake


 

Stjørdal Blandakor
Sist endret: 23. januar 2023